Werkwijze

Er zijn verschillende methodieken / middelen waar ik mee werk, daarvan licht ik er drie toe.

Een taal erbij

Een Taal Erbij is een methodiek, ontwikkeld vanuit het systemische en contextuele gedachtegoed, die zich richt op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt.
Een Taal Erbij visualiseert deze relatie en geeft tegelijkertijd overzicht en inzicht. Vanuit een systemisch perspectief wordt door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog op gang gebracht. (www.dekontekstgooisemeren.nl)

Een Taal Erbij helpt om je situatie in beeld te brengen met allerlei materialen. Dit biedt inzicht op verschillende gebieden, bijv. gezin van herkomst, loyaliteiten, gezinssystemen, patronen, dynamiek, balans van geven en nemen. Er wordt helder wat er in je leven speelt: patronen worden zichtbaar, kwaliteiten, belemmeringen, overlevingstrategiën en mogelijkheden. Door de situatie letterlijk met poppetjes op tafel uit te zetten blijft het beeld langer op het netvlies hangen dan gesproken taal.

Kinderen voelen dingen haarfijn aan en als het gezinssysteem uit balans is geraakt, wordt dit vaak zichtbaar in het gedrag van kinderen. Zij proberen, binnen hun mogelijkheden, de balans te herstellen. Voor ouders zijn patronen binnen een familiesysteem vaak zo gewoon dat ze die zelf niet meer opmerken. Als er zicht komt op deze patronen, ontstaat er rust en vanuit deze rust komt er ruimte voor verandering en groei.

De KAART – Stromen van Verbinding

“De KAART” is een hulpmiddel in gesprekken. De KAART is ontwikkeld door Janet Schmidt (www.janetschmidt.nl).
De KAART helpt om een diepgaander contact met jezelf en je omgeving te maken. Het helpt om naar je binnenwereld te gaan: van je hoofd naar je hart. Het is een reis in je “binnenland”. De KAART reikt woorden en thema’s aan wat op dat moment van toepassing is. Alle levensthema’s kunnen met De KAART besproken en gevoeld worden.

Bij (V)echtscheidingen: SCHIP-aANPAK


De SCHIP-aanpak is een methode die effectief wordt ingezet bij echtscheidingen. Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, maar waarvan kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.
SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap. De SCHIP-aanpak is een post-relationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’. Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.
Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en met respect naar elkaar toe wordt beëindigd. Het is misschien een van de meest hardnekkige misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte- en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen.
De SCHIP-aanpak is er met name op gericht om jullie als ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen hun ouders. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen. Als SCHIP-behandelaar wil ik jullie begeleiden in het proces van herverbinden van ex-partners naar partners in ouderschap.
De grondleggers van de SCHIP-aanpak schreven het boek ‘Vechten voor je scheiding’. Op de website www.schipaanpak.nl vind je meer informatie over de SCHIP-aanpak.

Nieuw logo SCHIP AANPAK