Werkwijze

Er zijn verschillende methodieken / middelen waar ik mee werk, daarvan licht ik er drie toe.

Een taal erbij

Een Taal Erbij is een methodiek, ontwikkeld vanuit het systemische en contextuele gedachtegoed, die zich richt op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt.
Een Taal Erbij visualiseert deze relatie en geeft tegelijkertijd overzicht en inzicht. Vanuit een systemisch perspectief wordt door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog op gang gebracht. (www.dekontekstgooisemeren.nl)

Een Taal Erbij helpt om je situatie in beeld te brengen met allerlei materialen. Dit biedt inzicht op verschillende gebieden, bijv. gezin van herkomst, loyaliteiten, gezinssystemen, patronen, dynamiek, balans van geven en nemen. Er wordt helder wat er in je leven speelt: patronen worden zichtbaar, kwaliteiten, belemmeringen, overlevingstrategiën en mogelijkheden. Door de situatie letterlijk met poppetjes op tafel uit te zetten blijft het beeld langer op het netvlies hangen dan gesproken taal.

Kinderen voelen dingen haarfijn aan en als het gezinssysteem uit balans is geraakt, wordt dit vaak zichtbaar in het gedrag van kinderen. Zij proberen, binnen hun mogelijkheden, de balans te herstellen. Voor ouders zijn patronen binnen een familiesysteem vaak zo gewoon dat ze die zelf niet meer opmerken. Als er zicht komt op deze patronen, ontstaat er rust en vanuit deze rust komt er ruimte voor verandering en groei.

De KAART – Stromen van Verbinding

“De KAART” is een hulpmiddel in gesprekken. De KAART is ontwikkeld door Janet Schmidt (www.janetschmidt.nl).
De KAART helpt om een diepgaander contact met jezelf en je omgeving te maken. Het helpt om naar je binnenwereld te gaan: van je hoofd naar je hart. Het is een reis in je “binnenland”. De KAART reikt woorden en thema’s aan wat op dat moment van toepassing is. Alle levensthema’s kunnen met De KAART besproken en gevoeld worden.

Integral Eye Moment Therapy

 

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een krachtige therapeutische methode die wordt ingezet om steeds terugkerende vervelende herinneringen, emoties of lichaamsgevoelens door middel van oogbewegingen te neutraliseren.
Het is een probleemoplossende methodiek die voor een enorme verbetering in kwaliteit van leven kan zorgen.
IEMT is in te zetten voor:
• Emotioneel welzijn;
• Verwerking van ingrijpende levenservaringen, zoals bijvoorbeeld verlies en trauma;
• Behandeling van angst, depressie, stress, posttraumatische stress, burn-out;
• Identiteitsontwikkeling en persoonlijke groei.

Tijdens de sessie hoef je inhoudelijk niets te vertellen over herinneringen en/of gebeurtenissen, want de methode werkt op gevoelsniveau. Vanuit een probleemgevoel in het heden begeleid ik je naar de eerste keer met dit gevoel. Dit alles zonder dat er wordt gedacht of gepraat over de oorzaak.

De oogbewegingen zorgen voor een herbeoordeling van de opgeslagen herinnering, waarbij:
De oogbewegingen zorgen voor een herbeoordeling van de opgeslagen herinnering, waarbij:
• De herinnering vager wordt en meer op afstand komt;
• De herinnering een andere plek krijgt;
• Iemand naar de herinnering kan kijken i.p.v. er nog middenin zit;
• De emotionele lading vermindert of verdwijnt;
• Er gezonde grenzen ontstaan tussen verleden en heden;
• Identiteitsbelevingen worden geneutraliseerd;
• Er gezonde grenzen ontstaan tussen jezelf en een ander.

Als we in het heden problemen ervaren, dan komt dit vaak door een eerdere koppeling: iets wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, proeft, of denkt, roept een oude emotie of identiteitsbeleving op. Door een bepaalde trigger reageren we niet meer op de werkelijkheid, maar wordt automatisch een reactie uit het verleden opgeroepen. Bij IEMT zoeken we naar de vroegste koppeling met een bepaald gevoel: de imprint, de eerste keer waarop je een gevoel ervaarde bij een situatie. Hoe sterker het gevoel of de emotie is bij een ervaring, hoe sterker de koppeling is. Veel van deze imprints ontstaan in de eerste zes jaar van ons leven. Het zijn vroege herinneringen waarvan we niet beseffen dat ze de grondslag zijn voor onze ervaring in het heden.

 

iemt-logo-kleur