Voor wie

iedereen is welkom

Individuele trajecten:

  • Kinderen en jongeren (ervaring in het werken met kinderen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische diagnoses)
  • Volwassenen

 

Gezamenlijke trajecten:

  • Gezinnen
  • (Ex-)partnerrelaties, maar ook alle andere vormen van relaties

Ik heet je graag welkom in mijn praktijk.