Doorléven & Dóórleven

Beeldende werkmethode

 

Uitleg en inzicht over het duale procesmodel bij rouw en verlies.

 

Van deze methode zijn de memory en thuiswerkopdrachten
los te verkrijgen.

 

 

Deze methode helpt de cliënt inzicht te krijgen over zijn of haar balans van dóórleven en doorléven, de verlies- en herstelgerichte oriëntatie bij rouw.

Door het gebruik van deze methode staan cliënten stil bij hun eigen coping vaardigheden op zowel het verlies- als herstelgerichte eiland. Door gebruik van de memory kaartjes komen verschillende thema’s aan bod, zoals vrije tijd, hobby’s, emoties, gevoelens, stemming, herdenken en overleven.

De cliënt kan meer inzicht krijgen in zijn eigen emoties en gevoelens door daar met de memorykaartjes uiting aan te geven in beeld. Cliënten krijgen inzicht over de balans tussen dóórleven en doorléven. Ze ontdekken hun eigen rouwstijl en mogelijk die van gezinsleden. Daarnaast kunnen ze bouwen aan hun eigen toekomsteiland, meenemen wat dierbaar en helpend is. Nadenken over wat hen kan helpen om het toekomsteiland vorm te geven. De afbeeldingen op de memorykaarten kunnen inspirerend werken en ideeën geven. Het kan helpen om bewust te worden van helpende elementen die zich in het dagelijks leven bevinden.

Met deze methode kan er met afstand gekeken worden naar verlies en herstel als dat helpend is. Als er behoefte is aan diepgang, dan bieden de hoeveelheid afbeeldingen onderwerpen tot gesprek.
Deze methode sluit goed aan bij kinderen en jongeren, omdat je spelenderwijs psycho-educatie kunt geven. De cliënt is actief bezig met nadenken over zijn huidige leven en daarbij behorende coping vaardigheden, gevoel, emotie en stemming. Je kunt meerdere sessies aan deze werkvorm besteden. Je sluit aan bij het tempo van de cliënt. Je zou kunnen denken aan één sessie verlies & herstel, en de daaropvolgende sessie toekomst & doelen.

In de handleiding staat duidelijk beschreven op welke manieren je deze werkvorm kan gebruiken. Daarnaast staat de theorie van het duale procesmodel hierin uitgelegd.

Voor wie is deze methode ontwikkeld?
Verlies- en rouwbegeleiders, therapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, ambulant behandelaars, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, coaches, intern
begeleiders met kennis van verlies en rouw. Dit laatste noem ik een vereiste om deze methode adequaat in te zetten.

 

Bij welke doelgroep kun je deze methode inzetten?
Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, jongeren, volwassenen en gezinnen die te maken hebben met verlies en rouw, waarbij je de cliënt uitleg en inzicht wilt geven over het duale procesmodel. Inzicht in (de balans van) dóórleven en doorléven.

 

Waarbij helpt deze methode?
• Sluit spelenderwijs goed aan bij kinderen, jongeren en gezinnen
• Spelenderwijs (soms moeilijke) thema’s bespreken
• Verhelderen en normaliseren
• Inzicht in eigen balans dóórleven en doorléven
• Afbeeldingen werken inspirerend en bieden ideeën
• Verwoorden van en inzicht in eigen emoties en gevoelens
• Inzicht dat iedereen anders omgaat met verlies
• Bouwen aan eigen toekomstperspectief
• Bewust worden van helpende elementen
• Doelen stellen

 

Binnen gezinnen:
• inzicht in elkaars proces
• erkenning krijgen
• van binnen naar buiten
• krijgt iedereen zijn ruimte en plek
• gevoelens verwoorden
• innerlijke weerberichten
• verbinding creëren

 

Inhoud methode:
• handleiding
• 3 eilanden: verlies – herstel – toekomst
• 1 doelenbord
• 3 memorysets in 3 thema’s
• 5 bootjes
• 10 huiswerkbladen
• notitieblokje

 

Introductieprijs:
Complete pakket € 150,00

THUISWERKOPDRACHT:

De thuiswerkopdracht uit de methode is een goed hulpmiddel om in de hulpverleningspraktijk mee te geven aan de client die te maken heeft met elke vorm van verlies. Op deze manier kan de cliënt zich bewust worden van zijn eigen verlies- en herstelgerichte oriëntatie en daarbij de gevoelens/emoties die hij ervaart.  

 

Prijs:

10 stuks € 10,00

20 stuks € 18,00

30 stuks € 24,00

40 stuks € 30,00

50 stuks € 35,00

MEMORY:
De memorysets uit de methode zijn ook los te verkrijgen. Zo kun je op spelende wijze veel verschillende thema’s rondom dóórleven en doorléven met kinderen, jongeren en gezinnen bespreken. 

Je zou het spel bijvoorbeeld cadeau kunnen doen aan cliënten/ gezinnen die bij je in begeleiding zijn geweest, zodat ze thuis op spelende wijze met elkaar in gesprek blijven over emoties, gevoelens en soms lastige thema’s.

Daarnaast helpt het om een beeld en woorden te geven aan wat er zich in je binnenwereld afspeelt. Dit delen met elkaar geeft erkenning en begrip. Erkenning en begrip geeft verbinding. 

Elk thema heeft 24 verschillende plaatjes:

• Dóórleven & doorléven: overleven & herdenken

• Doorléven: emoties, gevoel & stemming

• Dóórleven: hobby & vrije tijd

 

Per thema set € 30,00 

Per 3 thema sets € 80,00 

BESTELLEN:

U kunt uw bestelling mailen naar info@praktijkanna-m.nl. Graag in de mail uw adresgegevens vermelden.

De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De bestelling wordt binnen 5 werkdagen na betaling verzonden. Het is ook mogelijk uw bestelling op een afgesproken tijd op te halen in mijn praktijk in Hoorn.